p1010219

Adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 :     Obec Pleš

                                                             Pleš č. 7

                                                            985 31 Rapovce

Email: obecnyurad.ples@centrum.sk

 

 

 

Obecný úrad oznamuje, že v mesiaci október 2007 sa dokončilo spracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pleš na roky 2007 - 2013, kde si obec vytýčila, za pomoci svojich občanov, ciele na najbližšie roky a tiež víziu do budúcnosti.

p1010220

1. Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce Pleš

1. Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce Pleš

2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pleš

1. Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce Pleš v roku 2019