p1010219

Obecný úrad oznamuje, že v mesiaci október 2007 sa dokončilo spracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pleš na roky 2007 - 2013, kde si obec vytýčila, za pomoci svojich občanov, ciele na najbližšie roky a tiež víziu do budúcnosti.

p1010220

1. Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce Pleš

1. Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce Pleš

2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pleš