Obec Pleš sa nachádza v okrese mesta Lučenec. Od okresného mesta Lučenec je vzdialená 14 km. Obec patrí do Mikroregiónu Pri Velických jazerách, ktorý sa nachádza v údolí Ipľa.

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 228
Rozhloha: 978 ha