Informácia o spracúvaní osobných údajov obec Pleš

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pleš na roky 2015 - 2023

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pleš na roky 2007 - 2013

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Pleš