Vážení občania, v nasledujúcom menu si prečítajte čo robiť pri konkrétnych udalostiach.

 

Povodeň,

 

Únik:

chemickej látky,

biologickej látky,

rádioaktícnej látky,

mimoriadna udalosť. (teplota, vietor, sneh, ľad, ...)