Dôležité telefónne čísla

112 - núdzové telefónne číslo

Keď vytočíte 112, miestny operátor buď priamo vyrieši váš problém, alebo vás presmeruje na potrebnú núdzovú službu – rýchlu zdravotnú pomoc, políciu alebo požiarnikov.

 

 

150 - hasičský a záchranný zbor

zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm,

155 - záchranná zdravotná služba

zasahuje pri ohrození života a zdravia,

158 - polícia

zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti,

 

2016 - CO informácia preverejnosť

 

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia